Taloudellisen hyvinvoinnin kyselytutkimus

Maaliskuun 2021 aikana toteutetun kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää työssäkäyvien suomalaisten näkemyksiä ja toimintatapoja omaan talouteensa ja sen tilaan ja hallintaan liittyen. Lisäksi selvitettiin talouden ja muiden tekijöiden vaikusta toimintakykyyn työssä ja vapaa-ajalla sekä kiinnostusta talouden neuvontapalveluihin. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18-65 -vuotiaat suomalaiset palkansaajat ja yrittäjät.

Nuori mies miettii tulevaisuuttaan ja sitä, miten hän voisi vaurastua.

Tutkimus - Raha-asioiden neuvonta työsuhde-etuna houkuttelee suomalaisia 

Tuoreen kyselytutkimuksemme mukaan valtaosa työssäkäyvistä suomalaisista olisi kiinnostunut työnantajan järjestämästä henkilökohtaisesta taloudellisesta neuvonnasta. Raha-asiat aiheuttavat stressiä jopa 60 prosentille kaikista palkansaajista ja yrittäjistä – ikään, koulutustasoon tai tuloluokkaan katsomatta. Rahahuolet myös heikentävät työkykyä ja vaikuttavat työssä jaksamiseen enemmän kuin fyysisen terveyden ja mielenterveyden ongelmat. 

Henkilökohtaiselle talousneuvonnalle on kysyntää

Valtaosa työssäkäyvistä suomalaisista on kiinnostunut työnantajan työsuhde-etuna tarjoamasta neuvonnasta oman talouden hallintaan, sijoittamiseen ja säästämiseen. Erityisen kiinnostuneita henkilökohtaisesta neuvonnasta ovat 18–35-vuotiaat.

Henkilökohtaiset talousasiat heikentävät toimintakykyä työssä

Kaikista työssäkäyvistä suomalaisista 19 prosenttia ja alle 27 000 euroa vuodessa ansaitsevista 28 prosenttia kokee henkilökohtaisten talousasioiden heikentäneen heidän toimintakykyään työssä viimeisen viiden vuoden aikana. 

Suomalaiset ovat varautuneet huonosti tulojen äkilliseen loppumiseen

Työssäkäyvistä 40 prosenttia pärjäisi korkeintaan kuukauden, jos säännölliset tulot loppuisivat nyt. Joka viides ei suunnittele omaa talouttaan lainkaan ja neljänneskin vain noin kuukauden päähän. 

Palvelumme avulla voit lisätä henkilöstösi taloudellista hyvinvointia

Huomioimalla talousasiat osana työhyvinvoivointia voidaan ylläpitää yksilön työ- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä talousongelmia. Oman talouden hallintataidot lisäävät mielenrauhaa, elämän hallinnan tunnetta ja yksilön kyvykkyyttä suoriutua erilaisista tehtävistä.

Kysy lisää palveluistamme henkilöstön taloudelliseen hyvinvointiin: Terhi Mali 040 657 7041, terhi.mali@saastopankki.fi.

 
Nooa Säästöpankki teetti tutkimuksen YouGov Finlandilla 9.3.–14.3.2021 paneelitutkimuksena.
 

Tiedot henkilötietojen käytöstä ja tietosuojaseloste löytyvät täältä.

 

Täyttämällä lomakkeen saat ladattua taloudellisen hyvinvoinnin kyselytutkimuksen