Säästöpankki Ympäristö – mihin todella sijoitetaan?

Säästöpankki Ympäristö –rahasto sopii erinomaisesti vastuulliselle sijoittajalle, koska sen sijoituskohteet edistävät kestävää ja vastuullista kehitystä, mutta miten? Siihen sijoittava voi olla esimerkiksi mukana edistämässä aurinko- ja tuulivoimalahankkeita.

Nuorella naisella on tulevaisuus hallussaan ja suunnitelmat tehtyinä. Talouden hoitamisessa hän luottaa Säästöpankin asiantuntijoihin.

Kierrätys tai omien kulutustottumuksiensa tarkasteleminen ovat monelle arjen pieniä hyviä tekoja ja toisaalta jo itsestäänselvyyksiä. Mutta mitäpä, jos tietäisit, että sinä voisit olla mukana esimerkiksi Oulun alapuolelle rakennettavassa tuulivoimalahankkeessa, joka auttaa tuottamaan uusiutuvaa energiaa tuhansille kotitalouksille parin vuoden päästä? Kyllä, se on täysin mahdollista, nimittäin Säästöpankki Ympäristö -rahaston avulla. Rakennettaisiinko kestävämpää maailmaa yhdessä?

Säästöpankki Ympäristö
 -rahaston sijoituskohteet keskittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä ympäristöinnovaatioihin. Se on vaikuttavuusrahasto, jossa kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat sijoitusprosessia. Rahaston sijoitukset noudattavat Sp-Rahastoyhtiö Oy:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lisäksi myös muita vastuullisuuskriteerejä.

- Rahastolla on tiukemmat vastuullisuuskriteerit, joita se noudattaa, esimerkiksi lento- ja puolustusteollisuus on poissuljettu sijoituskohteista, kertoo Sp-Rahastoyhtiö Oy:n osakesalkunhoitaja Anders Pelli

Rahasto myös sulkee tai myy herkemmin pois yksittäisiä yrityksiä, joiden ympäristöseulonnassa ilmenee ongelmia. Rahasto sopii siis hyvin esimerkiksi eettiselle sijoittajalle, jonka sydäntä ovat lähellä ympäristöarvot.  

- Säästöpankki Ympäristö -rahaston sijoituskohteet valikoituvat siis ympäristöteeman mukaan. Rahasto sijoittaa myös pääomasijoituksiin. Sijoittamalla Säästöpankki Ympäristöön, sijoittaja saa hajautetun rahaston, jossa pääomasijoitukset eli sijoitukset eri ympäristöhankkeisiin ovat yhtenä omaisuusluokkana. Teemme kyseisen rahaston pääomasijoitukset yhteistyökumppaneidemme kautta. Tavoitteena on, että noin neljännes rahaston varoista on sijoitettu hankkeisiin, jotka ovat sidottuja parempaan ympäristönkehitykseen, Pelli kertoo. 

Rahaston sääntöjen mukaan pääomasijoituksia saa olla enintään 40 prosenttia ja suorien osakkeiden maksimiosuus 45 prosenttia. Tästä syystä Säästöpankki Ympäristö käyttää myös muita rahastoja ja velkakirjoja sijoituskohteena. Tarkemmat tiedot rahaston sijoituskohteista löytyvät neljännesvuosittain julkaistavasta vaikuttavuusraportista

Minne konkreettisesti sijoitetaan? 

Rahaston sijoitukset voidaan karkeasti jakaa neljään (sijoitusten koon mukaan): suorat osakesijoitukset, rahastosijoitukset, pääomasijoitukset ja vihreät obligaatiot. Kaikissa sijoituksissa omaisuusluokasta riippumatta yhteinen teema on se, että sijoitukset ovat kestäviä ja ympäristöteemaan sidonnaisia. 

Velkapääomasijoitukset kanavoidaan esimerkiksi vihreisiin velkakirjoihin (Green Bond). Green Bondien kautta yritykset saavat rahoitusta, joka on korvamerkitty ympäristöä edistäviin projekteihin. 

- Ensimmäiset pääomasijoitukset tehtiin vuonna 2019 Taaleri AurinkoTuuli II - hankkeeseen, joka sijoittaa varansa Taaleri SolarWind II -vaihtoehtorahastoon. Tämän sijoituksen kautta olemme mukana tuuli- ja aurinkopuistohankkeissa, Pelli konkretisoi. 

Ensimmäiset saamansa varat SolarWind II -rahasto käyttää kahden pohjoismaisen tuulivoimaprojektin rahoittamiseen. Ensimmäinen, ja jo rakennusvaiheessa oleva projekti, sijaitsee Oulusta noin 100 kilometria etelään, ja sen arvioidaan tuottavan sähköä vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Toinen projekti on Norjassa. 

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden sijoitusosuudet ovat kasvaneet viimeisen vuoden aikana. 

Yksi sijoituskohteista on Haminaan rakennettava Taaleri biojalostamo, jonka toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna 2022. Rakennettavassa biojalostamossa jalostetaan havusellun tuotannossa syntyvää raakamäntyöljyä. Jatkojalosteet korvaavat fossiilisia vaihtoehtoja lopputuotteiden raaka-aineina. 

Uutena suorana osakesijoituksena Säästöpankki Ympäristöön on tullut mukaan myös Enel, joka on yksi Euroopan suurimmista uusiutuvan energian tuottajista.

Miten sijoituskohteet valitaan? 

- Säästöpankki Ympäristö, kuten kaikki muutkin Säästöpankin rahastot, hyödyntää laatuyhtiöstrategiaa, jota meidän muut rahastomme käyttävät sijoituksissaan. Laatuyhtiöstrategian kolme kulmakiveä ovat: laatu, hinnoittelu ja aika. Säästöpankki Ympäristössä näiden kriteereiden lisäksi otetaan huomioon ympäristökriteerit, Pelli kertoo. 

Ympäristökriteerit huomioidaan siten, että yrityksen liikevaihdosta merkittävän osa on tultava ympäristöä suosivasta liiketoiminnasta.

- Kehittyneiden maiden osakeavaruudessa, joille valitsemamme palvelun tarjoaja analysoi ja arvioi yritysten ympäristödataa, on tällä hetkellä noin 1800 yritystä. Näistä 1800 yrityksestä noin sata läpäisee meidän ympäristöseulan. Yritystapaamiset ja ulkopuoliset analyysit ovat tärkeässä asemassa, kun valitsemme lopulliset sijoituskohteet. 

Edellä mainitut seikat ovat erityisen tärkeitä, kun on kyse pienemmistä yrityksistä, joille ei vielä ole olemassa datapohjaista ’ympäristöratingiä’.  Pohjoismaissakin on vielä monia suhteellisen pieniä pörssiyhtiötä, jotka tarjoavat mielenkiintoisia ratkaisuja ympäristöteknologian saralla.

Yrityslainat osakeseulan läpäisseissä yrityksissä ovat myös varteenotettavia sijoituskohteita Säästöpankki Ympäristössä.

Kenelle Säästöpankki Ympäristö sopii? 

Rahasto sopii eettiselle sijoittajalle, mutta myös pitkäaikaiselle sijoittajalle. 

- Ympäristötrendit, kuten lainsäädäntö, ympäristöpolitiikka ja muutokset kulutustottumuksissa mahdollistavat pitkälle ulottuvat kasvuedellytykset sijoituskohteissa. Hankkeiden pitkät sijoitus- ja kehitysajat tarkoittavat käytännössä, että rahastosijoittajan sijoitushorisontin tulisi olla pitkä, mielellään yli seitsemän vuotta, Pelli lisää.

Rahaston merkinnät ja lunastukset tehdän neljännesvuosittain, joka myös osaltaan kertoo pitkäjänteisestä sijoituskohteesta. 

Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto on tarkoitettu sijoittajalle, joka sijoittaa varojaan pitkäaikaisesti. Rahaston ominaispiirteenä on, että rahastoa voi merkitä ja lunastaa 4 kertaa vuodessa. Lunastuksen tai merkinnän voi tehdä kuukauden viimeisenä päivänä maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. 

Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahastoa hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy.

Kiinnostuitko sijoittamisesta parempaan tulevaisuuteen? Ota meihin yhteyttä tai varaa aika, niin tehdään yhdessä hyvää.

Artikkeli ei ole sijoitussuositus tai –neuvo, vaan kunkin asiakkaan on itse arvioitava rahaston sopivuutta itselleen sijoituskohteena.
 
Kategoriat
...